عکس هایی از شاندرمن-استاد بزرگزاده
تصاوير سفر به نجف ، كربلا و كاظمين
دهکده ملل شاندرمن

دارالحکومه بی تم

دارالحکومه بی تم

 

-بیتم-شاندرمن-عکس-از-ابراهیم-قلی-پور-(8)

 

-بیتم-شاندرمن-عکس-از-ابراهیم-قلی-پور-(31)

 

 

-بیتم-شاندرمن-عکس-از-ابراهیم-قلی-پور-(19)

 

-بیتم-شاندرمن-عکس-از-ابراهیم-قلی-پور-(55)

 

-بیتم-شاندرمن-عکس-از-ابراهیم-قلی-پور-(56)

 

-شاندرمن-عکس-از-ابراهیم-قلی-پور21

 

-شاندرمن-واقع-در-روستای-بیتَم-شاندرمن-عکس-از-ابراهیم-قلی-پور

 

.: Powered by Jaws Project | Template by TPC :.